ILK Jazzfetival plakater

Illustrationer til plakater til ILK’s arrangementer på Vinterjazz 2019, Copenhagen Jazzfestival 2019 og Vinterjazz 2020.